Telefon: ++387 65 536 157

e-mail: nsabic@ornament.ba

Radno vrijeme> 7-15 h 

Ornament d.o.o. Ornament d.o.o. Kvalitet bez kompromisa
 
 
 

 Termo 85 /Utor 16/9/


Tehničke karakteristike

Dubina okvira:     82,5 mm
Dubina krila:     91 mm
Mjera preklopa:     8 mm
Max ispuna:     44 mm
Eurožlijeb     

Izračun koeficijenta prolaza topline Uw - Termo 85 SK

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230x1480 mm
(Ug=0.6 W/m2K)
Uw=1.0[W/m2K]

ALU Topli profili
Termo 50
Termo 60
Termo 65
Termo 65 /Utor 16/9/
Termo 85
Termo 85 /Utor 16/9/
Termo 85 SK
Termo 85 S plus
Termo 65 VS /Vrata/
Termo 75DA
Termo 85 VS
Termo 85 VP