Telefon: ++387 65 536 157

e-mail: nsabic@ornament.ba

Radno vrijeme> 7-15 h 

Ornament d.o.o. Ornament d.o.o. Kvalitet bez kompromisa
 
 
 

Termo 60


Tehničke karakteristike:

Dubina okvira:     60 mm
Dubina krila:     68 mm
Mjera preklopa:     8 mm
Dubina ispune:     6-48 mm
Eurožlijeb i žlijeb 16/13
   
Izračun koeficijenta prolaza topline Uw - termo 60

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230x1480 mm
(Ug = 0.6 W/m²K)
Uw=1.2 [W/m²K]

ALU Topli profili
Termo 50
Termo 60
Termo 65
Termo 65 /Utor 16/9/
Termo 85
Termo 85 /Utor 16/9/
Termo 85 SK
Termo 85 S plus
Termo 65 VS /Vrata/
Termo 75DA
Termo 85 VS
Termo 85 VP